Designed & developed by : Shikshan Mandal Karad’s, Institute of Information Technology, Karad.

Stay connected with us

Image result for facebook logoImage result for logo emailImage result for g+ logo buttonText Box: शाळेचे काही नामवंत माजी विद्यार्थी

बालविद्यालय, ओगलेवाडी

Image result for letest news box

Announcements

ओंकार सुहास वझे- कला अंतरंग पुणे मंडळ-कलादर्शन अमन मन्सूर आली पटेल-कला अंतरंग पुणे मंडळ-कलादर्शन

गौरी काशीद-कला अंतरंग पुणे मंडळ-कलादर्शन

रिया संतोष बनसोडे-कला अंतरंग पुणे मंडळ-कलादर्पण

यश दीपक रंगाटे-कला अंतरंग पुणे मंडळ-कलादर्पण

शिक्षण मंडळ, कराड

सर्वं हि तपसा  साध्यम् | मनु.

सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था

Shikshan Mandal, Karad

mandalshikshan@gmail.com

Ph.91-2164-223407, 226029

Image result for email logo images hdImage result for phone logo red images

अ.क्र.

नामवंत माजी विद्यार्थांची नावे

निवडलेले क्षेत्र

नोकरीचे स्वरूप

प्राध्या. शंकरराव एस. डांगे

शैक्षणिक / क्रीडा

सेवानिवृत्त,

प्राध्यापक वेणूताई चव्हाण, कॉलेज कराड

श्री. मनोहर सी . भंडारे

रासायनिक उत्पादन विभाग

सेवानिवृत्त,

रासायनिक उत्पादन विभाग प्रमुख हिंदुस्थान ऑरगॅनिक केमिकल्स, रसायनी.

सौ. अनुराधा पाठक

साहित्य

साहित्यिका

श्री. यशवंत गणपती बोबडे

प्रशासकीय

असिस्टंट कमीशनर,

अन्न व औषध प्रशासन

महाराष्ट्र राज्य, धुळे

श्री. सुहास यशवंत कुलकर्णी

अभियांत्रिकी

सेवानिवृत्त अभियंता,

कोयना बांधकाम मंडळ,

कृष्णा नगर, सातारा

श्री रमेश दिनकर डुबल

शैक्षणिक

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, किसनवीर महाविद्यालय, वाई

श्री. शुभा  रामचंद्र देशपांडे

शैक्षणिक

सेवानिवृत्त, माजी पर्यवेक्षिका,  आत्माराम विद्यामंदिर, ओगलेवाडी

श्री. विनायकराव ब. जाधव

नागरी कायदा व सुव्यवस्था

सेवानिवृत्त, डी.वाय.एस.पी.

(विभाग पुणे शहर )

श्री. पांडुरंग श्रीरंग पवार

वैद्यकीय

सेवानिवृत्त, वैद्यकीय अधिकारी

१०

डॉ. श्रीमती मीरा सुमंथ

शैक्षणिक

 

११

श्री. विद्याधर दा. म्हैसकर

पक्षीमित्र

 

१२

श्री. अंकुश यशवंत पवार

केमिकल / फटिैलायझर

डेप्युटी जनरल मॅनेजर,मानव संसाधन राष्ट्रीय केमिकल आणि फटिैलायझर लि., चेंबूर

१३

श्री. दत्तात्रय शिवराम भट

छायाचित्रकार –पत्रकार

छायाचित्रकार – पत्रकार

१४

डॉ.विनय माधव टोपकर

अधिष्ठाता ( अर्थ )

अधिष्ठाता(अर्थ), व्ही.जे.टी.आय. मुंबई

१५

सौ. मंगला सोमण ( जोशी )

उद्योजिका

उद्योजिका, हैद्राबाद

१६

डॉ. योगेश रविंद्र  राजगुरू

वैद्यकीय

एम.एस., नेत्र रोग

१७

श्री. प्रमोदचंद्र बाळकृष्ण देशपांडे

वाणिज्य ( सी. ए )

सी. ए., गोवा

१८.

श्री. बाबुराव आण्णासाहेब धोकटे

शेतीतज्ञ / सामाजिक

उपाध्यक्ष, कोयना दूध संघ, खोडशी

     विद्यार्थांच्या दर्जेदार शिक्षणास प्रथम प्राधान्य, अंतिम ध्येयही विद्यार्थ्यांचे दर्जेदार शिक्षणच