श्री. संदीप रंगराव कदम

वरिष्ठ लिपिक

श्री. प्रदीप नाना गावणंग

कनिष्ठ लिपिक

सौ. कस्तुरी मिलिंद जोशी

क्लार्क

श्री. योगेश दत्तात्रय चिवटे

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ceosmkoffice@gmail.com

 

केंद्रीय कायदा विभाग

Administrators

Stay connected with us

Image result for facebook logoImage result for logo emailImage result for g+ logo button

Designed & developed by : Shikshan Mandal Karad’s, Institute of Information Technology, Karad.

Back Office

श्री. तानाजी जगन्नाथ जाधव

सेवक

श्री. मानसिंग उत्तम जाधव

सेवक

केंद्रीय कमिटी

CEO Back Office

सौ. स्नेहल तुषार कुमठेकर

डिजिटल कंटेंट डिझायनर

सौ. मनीषा राजेश पाटील

लिपिक कम रिसेप्शनिस्ट

श्री. निखील देवानंद पुजारी

लिपिक

मालमत्ता व्यवस्थापक

श्री. विकास दाजी गाडे

सुतार

श्री. अशोक रामचंद्र मोहिते

इलेक्ट्रिशियन

श्री. विश्वास बाबू पवार

माळी

श्री. चैतन्य जयंत जोशी

अधिकारी, शालेय प्रशासन

शताब्दी महोत्सव संपर्क कार्यालय

श्री. रत्नाकर मनोहर शानभाग

शताब्दी संपर्क कार्यालय प्रमुख

शिक्षण मंडळ, कराड

सर्वं हि तपसा  साध्यम् | मनु.

सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था

Shikshan Mandal, Karad

mandalshikshan@gmail.com

Ph.91-2164-223407, 226029

Image result for email logo images hdImage result for phone logo red images

श्री. महेश कृष्णाजी गुरव

लेखालिपिक

. नं.

कमिटीचे  नाव

इमेल

केंद्रीय कायदा कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता कमिटी

smklegalcmt@gmail.com

केंद्रीय अंदाजपत्रक व इंटर्नल ऑडीट कमिटी

smkfinancialcmt@gmail.com

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास व्यवस्थापन आणि प्रशिक्षण कमिटी

smkhrdcmt@gmail.com

केंद्रीय खरेदी भांडार  डेडस्टाँक  व निर्लेखन  कमिटी

smkpurchasecmt@gmail.com

केंद्रीय सर्व सामान्य प्रशासन कमिटी

smkgeneralcmt@gmail.com

केंद्रीय छपाई साहित्य स्टेशनरी प्रिंटींग कमिटी

smkprintingcmt@gmail.com

केंद्रीय दुरुस्ती देखभाल नूतनीकरण डागडुजी कमिटी

smkmaintenancecmt@gmail.com

केंद्रीय जनसंपर्क प्रसिद्धी व माध्यम व्यवस्थापन कमिटी

smkpublicitycmt@gmail.com

केंद्रीय Data  and Documentation कमिटी

smkdatadocumentcmt@gmail.com

१०

केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान कमिटी

smkitcmt@gmail.com

११

केंद्रीय समारंभ व्यवस्थापन कमिटी

smkeventscmt@gmail.com

१२

केंद्रीय खाशाबा जाधव स्पोर्ट्स अॅकॅडमी

smksportscommittee@gmail.com

१३

केंद्रीय परिसर विकास कमिटी

smkcampuscommittee@gmail.com

१४

महर्षी कणाद विज्ञान अॅकॅडमी कमिटी

smkkanadacademy@gmail.com

१५

शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कमिटी

smkeduqualitydevolopcommittee@gmail.com

१६

स्पर्धा परीक्षा केंद्र कमिटी

smkcompitativeexamcmt@gmail.com

     विद्यार्थ्यांच्या दर्जेदार शिक्षणास प्रथम प्राधान्य, अंतिम ध्येयही विद्यार्थ्यांचे दर्जेदार शिक्षणच