Text Box: वर्गवार विद्यार्थी संख्या २०१९-२०

Designed & developed by : Shikshan Mandal Karad’s, Institute of Information Technology, Karad.

Stay connected with us

Image result for facebook logoImage result for logo emailImage result for g+ logo buttonImage result for letest news box

Announcements

जागृती नितीन शिंदे – स्केटिंग - लिम्का बुक वल्ड रेकॉर्ड

श्रीकृष्ण सचिन कदम - स्केटिंग - गिनीज बुक मध्ये नोंद

श्रीकृष्ण सचिन कदम – स्केटिंग - मेजर ध्यानचंद केंद्रीय क्रीडा परिषद भारत (नवी दिल्ली) पुरस्कार

शिंदे जागृती नितीन – स्केटिंग - आसाम(गुवाहाटी )येथे रोल बॉल स्पर्धेत महाराष्ट्र संघाकडून प्रथम क्र., कोल्हापूर येथे प्रथम क्र

नूतन मराठी  शाळा, कराड

     1920-2020

1920 - 2021

  100 Years  of  Quality Education

शिक्षण मंडळ, कराड

सर्वं हि तपसा  साध्यम् | मनु.

सार्वजनिक   विश्वस्त  व्यवस्था

Shikshan Mandal, Karad

mandalshikshan@gmail.com

Ph.91-2164-223407, 226029

Image result for email logo images hdImage result for phone logo red images

     समाजाच्या सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना सर्वसमावेशक शिक्षणातून उत्कर्षाकडे नेण्यास कटिबद्ध”

अ.क्र

इयत्ता / तुकडी

मुले

मुली

पट

एकूण पट

१ ली अ

२४

२४

४८

१८५

 

१ ली ब 

२६

२३

४९

 

१ ली क

२२

२४

४६

 

१ ली ड

१८

२४

४२

२  री  अ

२६

२४

५०

१९३

 

२  री  ब 

२३

२४

४७

 

२  री  क

२२

२७

४९

 

२  री  ड 

२१

२६

४७

३   री  अ

२०

२८

४८

१७८

 

३   री  ब 

२१

२४

४५

 

३   री  क 

२५

१८

४३

 

३   री  ड 

२३

१९

४२

४   थी  अ

२७

२८

५५

२१४

 

४   थी  ब

२६

२६

५२

 

४   थी  क

२५

२८

५३

 

४   थी  ड 

३२

२२

५४

एकूण  

३८१

३८९

 

७७०