Circulars

Designed & developed by : Shikshan Mandal Karad’s, Institute of Information Technology, Karad.

Stay connected with us

Image result for facebook logoImage result for logo emailImage result for g+ logo button

शिक्षण मंडळ, कराड

सर्वं हि तपसा  साध्यम् | मनु.

सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था

Shikshan Mandal, Karad

mandalshikshan@gmail.com

Ph.91-2164-223407, 226029

Image result for email logo images hdImage result for phone logo red images

Month

Webcast Date

Circular

June

26/06/2019

परिपत्रक क्र.१२ - शैक्षणिक वर्ष २०१९ - २० मधील सुट्ट्यांबाबत.

March

16/03/2019

परिपत्रक क्र. ११ - संस्थेकडून दिलेल्या रकमेचे लेखापरीक्षण करण्यासंदर्भात.

December

25/02/2019

परिपत्रक क्र. १० - संचालक - भेट उपक्रम स्मरणपत्र

October

 

16/10/2018

परिपत्रक क्र. पूर्व प्राथमिक शाळा, कराडच्या वेळेतील बदलाबाबत.

 

16/10/2018

परिपत्रक क्र. नूतन मराठी शाळा, कराडच्या वेळेतील बदलाबाबत.

 

 

August

 

01/09/2018

परिपत्रक क्र. - भारत सरकार पुरस्कृत ‘सक्षम राष्ट्रीय स्पर्धा - २०१८’ निबंध चित्रकला स्पर्धांबाबत.

 

2/8/2018

परिपत्रक क्र. - शैक्षणिक वर्ष २०१८ - १९ मधील सुट्ट्यांबाबत.

 

 

July

 

21/07/2018

परिपत्रक क्र.   - ‘कार्यरत रजा’ (On Duty Leave) उपभोगणेच्या कार्यपद्धतीबाबत.

 

21/07/2018

परिपत्रक क्र. - शालेय गणवेश वाटपाबाबत.

June

 

21/07/2018

परिपत्रक क्र. शालेय गणवेश वाटप व्यवस्थेबाबत.

 

 

April

 

 

21/07/2018

परिपत्रक क्र. - आपल्या शाखेतील असणाऱ्या वॉटर्स फिल्टर्सबाबत.

परिपत्रक क्र. - खाजगी स्कूल बस/व्हॅन/रिक्षा चालकांना ‘ना हरकत पत्र’ अथवा ‘हमीपत्र’ देणेबाबत.

     “विद्यार्थ्यांच्या दर्जेदार शिक्षणास प्रथम प्राधान्य, अंतिम ध्येयही विद्यार्थ्यांचे दर्जेदार शिक्षणच”